Právní vztahy k nemovitostem

Advokáti naší kanceláře mají dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů v široké škále realitních transakcí, při realizaci developerských projektů, ale i v zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí.

Našim klientům nabízíme spolehlivý právní servis a poradenství zejména v následujících situacích:

 • při realizace prodeje či koupě nemovitostí, včetně zřízení a vedení úschovy finančních prostředků k úhradě kupní ceny
 • při realizaci právní due diligence nemovitostí
 • při zajištění financování pro nákup nemovitostí
 • v průběhu územních a stavebních řízení
 • při zajištění kompletní smluvní dokumentace pro developerské projekty
 • při zajištění prohlášení vlastníka budovy podle zákona o vlastnictví bytů
 • při zastupování klienta ve vztahu s realitními zprostředkovateli
 • při zastupování realitních kanceláří ve vztahu k jejich klientům a zákazníkům
 • při nákupech nemovitostí v dražbách či exekučních dražbách
 • při nákupech a prodejích zatížených nemovitostí, na kterých váznou zástavní a jiná práva třetích osob
 • při sporech o určení vlastnictví k nemovitostem
 • při zastupování vlastníků bytových domů ve vztahu k nájemcům bytů
 • při zastupování nájemců ve sporech z nájmu bytu
 • při zastupování stran při nájmech nebytových prostor
 • při správě nemovitostí ve vlastnictví klientů
 • v oblasti leasingu nemovitostí
 • v oblasti project managementu, facilitymanagementu a asset managementu
 • při rekonstrukcích a přestavbách nemovitostí
 • při privatizaci bytů a nebytových prostor z majetku obcí