ADRESA:

Římská 104/14, 120 00, Praha 2 – Vinohrady

POBOČKA:

Břetislavova 1057, 500 02, Hradec Králové

TELEFON:

+420 277 779 031

FAX:

+420 277 779 030

EMAIL:

akkn@akkn.cz

IČO:

032 35 858

DIČ:

CZ03235858

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229078