Pracovní právo

Naše kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva včetně zastupování klientů v soudním řízení v pracovněprávních sporech.

Zaměstnavatelům i zaměstnancům nabízíme právní poradenství zejména v oblastech:

 • sjednávání pracovních podmínek před uzavřením pracovní smlouvy poradenství při uzavírání pracovních smluv a manažerských smluv a dohod mimo pracovní poměr
 • problematika souběhu funkcí statutárních orgánů a zaměstnanců včetně optimalizace řešení dle potřeby klienta
 • propouštění zaměstnanců a skončení pracovních poměrů, neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem nebo zaměstnancem
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance, čerpání dovolené
 • odměňování zaměstnanců
 • příprava pracovních řádů a jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • ochrana osobních údajů a ochrana práva na soukromí zaměstnanců v kontextu ochrany oprávněných práv a zájmů zaměstnavatele
 • překážky v práci – mateřská a rodičovská dovolená, pracovní neschopnost a další včetně sociálního zabezpečení
 • odpovědnost a náhrada škody
 • právní audit a due diligence v oblasti pracovního práva
 • poradenství při převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli a při ukončování provozu podniku
 • zastupování v soudním řízení – zejména vymáhání nároků, neplatné rozvázání pracovního poměru, náhrada škody a další