Veřejné zakázky a koncese

Naše kancelář poskytuje dlouhodobě komplexní právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek a koncesního řízení včetně zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v soudním řízení před správními soudy.
Naše kancelář je také jedním z prvních členů Komory administrátorů veřejných zakázek, jejímž cílem je zakotvení základního právního rámce a profesních, odborných a etických standardů v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek.

Zadavatelům i dodavatelům poskytujeme právní poradenství zejména v oblastech:

 • poskytování poradenství a rozborů k jednotlivým otázkám a problémům v rámci zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, a to jak z pohledu zadavatele, tak dodavatele, a to včetně zakázek spolufinancovaných z fondů Evropské unie
 • komplexní zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách při dodržení všech závazných právních předpisů a zásad
 • komplexní zpracování veškerých podkladů pro zahájení koncesního řízení při dodržení všech závazných právních předpisů a zásad
 • zastupování zadavatele v rámci zadávacího řízení dle § 151 zákona o veřejných zakázkách včetně vypracování veškeré související dokumentace a zpracování právního posouzení a návrhu vyřízení podaných námitek
 • odborná a administrativní pomoc dodavatelům v rámci zákona o veřejných zakázkách, a to rovněž v souvislosti s řádným vyhotovením nabídky do zadávacího řízení
 • odborná a administrativní pomoc dodavatelům v rámci zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesního zákona), a to rovněž v souvislosti s řádným vyhotovením nabídky do řízení
 • zastupování zadavatelů a dodavatelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se zadávacím řízením dle zákona o veřejných zakázkách a koncesním řízením
 • zastupování zadavatelů a uchazečů ve správním soudnictví
 • zpracování metodik zadávání veřejných zakázek včetně metodiky zadávání zakázek malého rozsahu
 • právní poradenství při zápisu do Seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů
 • právní audit a due diligence v oblasti práva veřejných zakázek a koncesního řízení