0

NOVELA ZÁKONNÉHO OPATŘENÍ SENÁTU O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Dne 5. 8. 2016 byla ve Sbírce zákonů ČR uveřejněna novela zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí provedená zákonem č. 254/2016 Sb.

Nejdůležitější změny, které novela přináší jsou následující:

  • sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele – poplatníkem z daně bude ze zákona nabyvatel nemovité věci, což nebude možné změnit ani dohodou stran, s čímž souvisí  upuštění od institutu ručení nabyvatele za nezaplacení daně původním vlastníkem
  • změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí -s ohledem na nejasnou a nejednoznačnou právní úpravu inženýrských sítí v občanském zákoníku bylo přistoupeno k takové úpravě zdanění, která není závislá na vyřešení otázky povahy inženýrských sítí. Nově se proto bude zdaňovat pouze nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě.
  • osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky – obce a kraje nebudou v těchto případech ani podávat daňové přiznání
  • zjednodušení určení základu daně u směny nemovitých věcí, kdy se nově bude při určování sjednané ceny přihlížet pouze k případnému doplatku.
  •  úprava koncepce osvobození nových staveb a jednotek – nově se bude toto osvobození vztahovat na první úplatné nabytí stavby a jednotky dokončené nebo užívané.

Novela nabývá účinnosti dne 1. 11. 2016.

Mgr. Ing. Veronika Hardtová

Napsat komentář