0

PRÁVNÍ STANOVISKO AKKN K VYJÁDŘENÍ MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI K NEMOŽNOSTI SOUBĚHU FUNKCÍ

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti bylo dne 11. července 2014 zveřejněno krátké vyjádření vydané tiskovým odborem Ministerstva spravedlnosti vztahující se k otázce souběhu funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem ve vztahu ke stejné činnosti. Vyjádření obsahuje právní názor, že souběh funkcí od 1. ledna 2014 již není přípustný.

Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. se s uvedeným právním názorem Ministerstva spravedlnosti neztotožňuje a nadále zastává právní názor, že tzv. souběh funkcí je i dle současné právní úpravy s ohledem na základní zásady nového občanského práva nadále možný, byť není zákonem výslovně upraven. Shodný právní názor na přípustnost souběhu funkcí již dříve vyjádřila část odborné právní veřejnosti, mj. i z řad autorů rekodifikace soukromého práva. Konkrétně lze citovat právní názor Doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D., který se podílel na tvorbě nového zákona o obchodních korporacích, vyjádřený v článku publikovaném v rámci odborné právní konference konané v červnu 2014. Z důvodu maximální jistoty a ochrany práv a oprávněných zájmů členů statutárních orgánů i společnosti samotné však klientům souběh funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem ředitele a obdobných vedoucích pracovních pozic dlouhodobě nedoporučujeme.

Právní názor Ministerstva spravedlnosti nemá právní závaznost, neboť závazný právní výklad zákonů jsou v České republice oprávněny podávat pouze soudy. Výše citovaná tisková zpráva však opět poukazuje na nutnost věnovat problematice souběhu funkcí zvýšenou pozornost. Pokud se v konkrétním případě nelze souběhu funkcí člena statutárního orgánu a pracovního poměru ředitele či obdobné vedoucí pracovní pozice zcela vyhnout, je na místě situaci vždy konzultovat s odborníkem z oblasti korporátního práva, který pomůže zvolit a nastavit individuální řešení na míru potřebám společnosti při zajištění maximální ochrany práv a právní jistoty členů jejích statutárních orgánů.

Budete-li mít ve věci jakékoli dotazy, či zájem o širší právní konzultaci, jsme Vám nadále plně k dispozici.

Mgr. Tereza Synáčková

Napsat komentář