0

VÝVOJ NÁHRADY NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

V souvislosti s nálezem Ústavního soudu ze dne 14.10.2014 a novelou advokátního tarifu provedenou vyhláškou ze dne 26.6.2014, se opět rozvířila debata na téma výše soudy přiznávané náhrady nákladů řízení.

Tzv. přísudková vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. byla zrušena dne 7.5.2013 nálezem Ústavního soudu č. 116/13 Sb. pro její nezákonnost, když přísudek byl shledán zjevně nepřiměřený povaze a obsahu sporu a samotné vedení sporu o zanedbatelné částky tak bylo pro žalobce výhodné jen kvůli následně přiznané náhradě nákladů řízení. Přísudková vyhláška nebyla doposud nahrazena jiným právním předpisem a náklady řízení se tak v plném rozsahu řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tj. advokátním tarifem.

Zásadní průlom do otázky náhrady nákladů řízení přinesla novela advokátního tarifu provedená vyhláškou č. 120/2014 Sb., ze dne 26.6.2014, kterou došlo k razantnímu snížení náhrady nákladů řízení ve sporech vedených na základě tzv. formulářových žalob, jež charakterizoval již Ústavní soud ve svém nálezu, kterým byla zrušena přísudková vyhláška a také v nálezu ze  dne 29.3.2014, č. I.ÚS 3923/11, přičemž touto novelou se má zabránit rozsáhlému obchodování s pohledávkami.

Více k vývoji náhrady nákladů řízení lze nalézt v článku Mgr. Lenky Zbytovské a Mgr. Tomáše Kaplana  na stránkách EPRAVO.CZ

Napsat komentář