0

VZNIK SPOLEČNOSTI KAPLAN & NOHEJL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S.R.O.

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl jako sdružení advokátů s účinností od 1. 8. 2014 změnila svou formu na společnost s ručením omezeným a nadále působí jako Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. Přechod na novou formu společnosti s ručením omezeným nijak neovlivňuje způsob poskytování a úroveň právních služeb. Veškeré smluvní vztahy a závazky dosavadního sdružení přešly v plném rozsahu na nově vzniklou společnost.

Napsat komentář