0

Z publikační činnosti: KOMENTÁŘ K ZÁKONU O VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍCH

Dne 21. 6. 2019 vychází v nakladatelství C. H. Beck první vydání komentáře k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucí, který je výsledkem odborné tvůrčí činnosti partnera advokátní kanceláře Mgr. Tomáše Kaplana, a Mgr. Alžběty Sojkové.

Jedná se o ojedinělou publikaci komplexně se zabývající problematikou veřejných výzkumných institucí s přesahem do souvisejících právních předpisů, která má za cíl prostřednictvím výkladu zákonných ustanovení přispět ke snazší aplikaci zákona a lepší orientaci v předmětné problematice a otevřít odpovídající právní diskuzi.

Mgr. Tomáš Kaplan v rámci přípravy komentáře čerpal mimo jiné z dlouholetého poskytování odborného právního poradenství a jiných právních služeb veřejným výzkumným institucím.

 

Napsat komentář