0

Přelomové rozhodnutí ve věci přezkumu exekučního titulu v exekučním řízení

Naše advokátní kancelář dosáhla přelomového rozhodnutí u Ústavního soudu, které bylo vyhlášeno dne 10. 4. 2019, dotýkající se exekučních řízení a možnosti soudu přezkoumat exekuční titul z pohledu jeho protiústavnosti. Ústavní soud k naší ústavní stížnosti, kterou jsme podali za klienta, judikoval, že pokud jsou vymáhané úroky z prodlení na povinném nepřiměřeně vysoké a lze je považovat za protiústavní, mají obecné soudy povinnost částečně zastavit exekuční řízení. Podle rozhodnutí je třeba, aby obecné soudy poskytly ochranu majetku dlužníka (povinného) tak, že se výkon rozhodnutí v části týkající se nepřiměřené výše úroků zastaví, a zajistí tak spravedlivou rovnováhu při ochraně majetkové sféry dlužníka i věřitele. Ústavní soud tímto rozhodnutím nezakládá možnost exekučních soudů přezkoumávat věcnou správnost rozhodnutí, nýbrž dovozuje, že exekučním soudům přísluší zabývat se zásadními vadami exekučních titulů, k nimž mimo jiné patří rozpor exekučního titulu s ústavním pořádkem.  Toto rozhodnutí může zásadním způsobem ovlivnit do budoucna průběh exekučních řízení a námitky a právní obranu povinných.

Nálezem se ve svých článcích zabývaly, mimo jiné, tyto české zpravodajské portály:

Česká justice

ČT24

ihned.cz

Rozhovor s JUDr. Jitkou Oliberiusovou k nálezu – Deník N

Vyjádření Ústavního soudu zde.

Celý text nálezu dostupný zde.

 

Napsat komentář