0

GDPR – nové nařízení o ochraně osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabude účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – General Data Protection Regulation (GDPR). Nařízení bylo přijato za účelem sjednocení právní úpravy ochrany osobních údajů ve všech státech EU a takřka zcela nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení přináší mimo jiné zpřísnění požadavků na udělení souhlasu se zpracováním údajů, rozšiřuje povinnosti správce údajů a práva subjektů údajů. Nařízení dále zavádí novou funkci pověřence, jejíž zřízení bude pro některé subjekty povinné. Účinností nařízení také dojde k navýšení sankcí, kdy bude možno za porušení povinností při zpracování osobních údajů uložit pokutu až do výše 20 mil. EUR nebo u podniku až 4 % celkového ročního světového obratu. Advokátní kancelář poskytuje v souvislosti s nezbytnou přípravou na změny před nabytím účinnosti nařízení svým klientům související právní služby a pořádá pro své klienty školení . V případě zájmu o přednáškovou činnost či jiné služby nás neváhejte kontaktovat.

Napsat komentář