0

DOKONČENÍ STUDIE PRO MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, ve spolupráci s advokátní kanceláří Holec, Zuska a partneři, dle zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dokončila práci na komplexní právní analýze s názvem: „Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb“. Studie je zaměřena zejména na vhodnost jednotlivých právních forem poskytovatelů sociálních služeb a na popis a zhodnocení variant nastavení účetních a ekonomických standardů pro financování sociálních služeb v České republice s důrazem na aplikaci zákona o veřejných zakázkách a pravidel veřejné podpory.

Napsat komentář