Mgr. Ladislav Baše

Vzdělání

  • Mgr. Ladislav Baše absolvoval v letech 1998 – 2003 Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni a v roce 2001 – 2002 studijní pobyt na Aristetolově univerzitě v Soluni.
  • Mgr. Ladislav Baše ovládá jazyk anglický a německý. Během svého působení v níže uvedených advokátních kancelářích orientovaných převážně na zahraniční klientelu a během své advokátní praxe získal zkušenosti s poskytováním právní pomoci zejména v anglickém jazyce.

Praxe & specializace

Právní praxe

  • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl 09/2007 – dosud
  • Advokátní kancelář v Hradci Králové 03/2005 – 08/2007

Právní specializace

Ve své advokátní praxi se Mgr. Ladislav Baše zaměřuje zejména na:

  • veřejné zakázky a koncese
  • právo v oblasti vodovodů a kanalizací
  • pracovní právo
  • právní vztahy v oblasti nemovitostí
  • rodinné právo