Mgr. Kateřina Kociánová

Vzdělání

 • Mgr. Kateřina Kociánová absolvovala v letech 2001 – 2006 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • Mgr. Kateřina Kociánová ovládá jazyk anglický a částečně jazyk německý. Během svého působení ve výše uvedených advokátních kancelářích orientovaných jak na českou, tak zahraniční klientelu a během své advokátní praxe získala zkušenosti s poskytováním právní pomoci v anglickém jazyce.

Praxe & specializace

Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl 05/2010 – dosud
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl
  pozice – advokátní koncipient 07/2007 – 04/2010
 • Advokátní kancelář Balcar, Polanský a spol.
  pozice – advokátní koncipient 03/2007 – 06/2007
 • Advokátní kancelář v Praze
  pozice – advokátní koncipient 12/2006 – 02/2007

Právní specializace

Ve své advokátní praxi se Mgr. Kateřina Kociánová zaměřuje zejména na:

 • obchodní právo
 • právo k nemovitostem
 • pracovní právo
 • soudní a rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek
 • zadávání veřejných zakázek