0

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY- školící činnost kanceláře

Dne 1.10.2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, kterým byly transponovány do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady. Tento nový zákon přináší rozsáhlé novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to nejen ve vztahu k metodice zákona a pojmosloví, ale i ve vztahu k průběhu a rozšíření typů zadávacích řízení. V návaznosti na nabytí účinnosti tohoto zákona advokátní kancelář pořádá školení pro své klienty, a to jak z pohledu zadavatele tak dodavatele. Advokátní kancelář vedle této přednáškové činnosti současně poskytuje své služby jako administrátor veřejných zakázek, kdy má mimo jiné rozsáhlé zkušenosti i se sektorovým zadáváním zakázek. V případě zájmu o přednáškovou činnost či jiné služby nás neváhejte kontaktovat.

Napsat komentář