Trestní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství a služby v oblasti trestního práva.

Našim klientům nabízíme právní služby zejména při

  • obhajobě ve věcech trestních,
  • zastupování ve vykonávacím řízení trestním,
  • zastupování poškozeného v trestním řízení včetně pomoci při vymáhání nároků osob poškozených.