Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytuje naše kancelář kvalifikovanou právní pomoc
ve věcech souvisejících s rozvodem manželství, včetně komplexního právního servisu při tzv. nesporném rozvodu, tj. přípravy dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případné vyživovací povinnosti, a dále dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Naše kancelář je připravena poskytnout klientům také komplexní právní servis před uzavřením manželství, zejména při přípravě tzv. předmanželských smluv.

V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty zejména v řízení

  • o vypořádání společného jmění manželů
  • o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu před i po rozvodu a v řízení o úpravě styku rodiče s dítětem
  • o úpravě vyživovací povinnosti ve vztahu ke zletilým dětem, mezi manžely  a rozvedenými manžely
  • o zvýšení či snížení výživného
  • o určení a popření otcovství