Právo obchodních společností

   

Naše kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti práva obchodních společností v celém jeho rozsahu, od volby právní formy společnosti a jejího založení až po komplexní korporátní transakce, přičemž tato oblast je stěžejní součástí našich služeb poskytovaných klientům. Při realizaci našich služeb spolupracujeme s předními specialisty v úzce souvisejících odvětvích: auditory, daňovými poradci a soudními znalci.

Fyzickým i právnickým osobám nabízíme právní poradenství zejména v oblastech:

 • poskytování poradenství a rozborů k jednotlivým otázkám a problémům v rámci práva obchodních společností
 • poskytování poradenství souvisejícího s akvizicemi obchodních společností, včetně provádění právních auditů a komplexních due diligence obchodních společností
 • zajištění celkového poradenství při zahájení podnikatelské činnosti prostřednictvím obchodní společnosti
 • zakládání nových obchodních společností, zahrnující zpracování komplexního souboru vyžadované dokumentace a zastupování klientů při zápisu společností do obchodního rejstříku
 • zastupování klientů před správními orgány při získávání podnikatelských oprávnění
 • poskytování poradenství souvisejícího s provozem podniku, včetně konání valných hromad a zasedání jiných orgánů obchodních společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • realizace přeměn obchodních společností
 • poradenství a realizace změn struktur obchodních společností, včetně poradenství při strukturalizaci koncernových vztahů a vztahů mezi společníky obchodní společnosti
 • realizace likvidací obchodních společností
 • zastupování před soudy