Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytujeme komplexní právní poradenství, přičemž pro zajištění poskytování služeb nejvyšší odborné úrovně spolupracuje rovněž se specialisty ze souvisejících oborů (auditoři, znalci, daňoví poradci apod.).

Podnikatelům i nepodnikatelským subjektům nabízíme právní servis a poradenství zejména v oblastech

  • přípravy veškerých smluvních dokumentů (obchodních smluv)
  • zpracování odborných posudků, právních rozborů, analýz, dohod a jiných listin právního i obchodního charakteru
  • vymáhání pohledávek včetně zastupování před obecnými soudy, rozhodčími soudy a jinými  věcně a místně příslušnými orgány
  • soutěžního práva (právo hospodářské soutěže a nekalé soutěže)
  • insolvenčního práva (přihlášky pohledávek, příprava insolvenčních návrhů včetně zastoupení v insolvenčním řízení)
  • cenných papírů a obchodování s nimi
  • průmyslového práva a jiného duševního vlastnictví
  • odpovědnosti a nároků na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení
  • rozhodování obchodních sporů
  • právní audity a due diligence v oblasti obchodního práva