Mgr. Michal Holan

Vzdělání

 • Mgr. Michal Holan absolvoval v letech 2000 – 2006 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • Mgr. Michal Holan ovládá anglický jazyk.

Praxe & specializace

Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl 04/2016 – dosud
 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Pečený, Fučík, Langer 08/2009 – 04/2016
 • Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, pozice advokátní koncipient 02/2008 – 07/2009
 • Advokátní kancelář JUDr. Jany Svatoňové, pozice advokátní koncipient 05/2006 – 02/2008

Právní specializace

Ve své advokátní praxi se Mgr. Michal Holan zaměřuje zejména na:

 • občanské právo
 • právo obchodních korporací
 • právo k nemovitostem
 • pracovní právo
 • soudní a rozhodčí řízení
 • vymáhání pohledávek
 • závazkové vztahy
 • trestní právo