Mgr. Petr Karhan

Vzdělání

 • Mgr. Petr Karhan absolvoval v letech 2000 - 2005 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
 • Mgr. Petr Karhan ovládá španělský jazyk a anglický jazyk.

Praxe & specializace

Právní praxe

 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, pozice spolupracujícího advokáta 2016 – dosud
 • Advokátní kancelář Veverka – Kohoutová, pozice spolupracující advokát 2009 – dosud
 • Advokátní kancelář Veverka – Kohoutová, pozice právní koncipient 2008 – 2009

Právní specializace

Ve své advokátní praxi se Mgr. Petr Karhan zaměřuje zejména na:

 • právo obchodních korporací
 • pojišťovací právo
 • náhradu škody
 • právní vztahy k nemovitostem
 • procesní právo a zastupování před soudy
 • závazkové vztahy
 • rodinné právo
 • trestní právo