JUDr. Alžběta Sojková

Vzdělání

 • JUDr. Alžběta Sojková absolvovala v letech 2007 – 2012 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • Rigorózní zkoušku složila a titul JUDr. získala v roce 2021 na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
 • JUDr. Alžběta Sojková ovládá anglický jazyk.

Praxe & specializace

Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl 4/2016 – dosud
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, pozice advokátní koncipient 09/2014 – 04/2016
 • Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána, pozice advokátní koncipient 12/2012 – 09/2014
 • Advokátní kancelář Máchal & Bobek, právní asistent 04/2009 – 07/2012

Právní specializace

Ve své advokátní praxi se JUDr. Alžběta Sojková zaměřuje zejména na:

 • občanské právo
 • rodinné právo
 • právo k nemovitostem
 • trestní právo
 • soudní a rozhodčí řízení
 • právo v oblasti veřejných výzkumných institucí – spoluautor Komentáře k Zákonu o veřejných výzkumných institucích